بازسازی بدن شما

بازسازی بدن شما

0 748
بازسازی بدن شما

پوست هر هفته بازسازی می شود
کبد هر ۵ ماه
جوانه چشایی ۱۰ روز
ریه ۶ هفته
روده ۲-۴ روز
مو ۳ تا ۶ سال
استخوانها ۱۰ سال
بدن شما این بازسازیها را با آنچه میخورید انجام میدهد. آنچه میخورید به شما تبدیل میشود. مراقب باشید چی میخورید..

SIMILAR ARTICLES

عسل

0 126
پروستات

0 187

بدون نظر

Leave a Reply

7 − سه =