تاثیر گیاهخواری بر روی افکار

تاثیر گیاهخواری بر روی افکار

0 2233
تاثیر گیاهخواری بر روی افکار
تاثیر گیاهخواری بر روی افکار
1
1

گیاهخواری به درون ناآرام انسان آرامش میدهد و پرخاشگری و ضعف را از او دور میسازد.آرامش,شکیبایی و لطافتی که گیاهخواری به انسان میدهد غیر قابل وصف است.بعضی ها تصور میکنند غذاهای گیاهی انسان را سست و بی جرات کرده و از تلاش او میکاهد,نه تنها این چنین نیست بلکه کاملا بر عکس است.چنانکه میان بوداییان و یا افراد معبد شائولین در چین که گیاهخوار هستند به ندرت جنگ و جنایت اتفاق می افتد.هر چند که این افراد نه تنها ضعیف نبوده بلکه بسیار قوی هم هستند.آن هم تنها در اثر گیاهخواری.
در واقع یک شیوه غذایی گیاهی مناسب نه تنها باعث سستی نمیشود بلکه باعث آرامش ذهن شده و احساسات سرکش آدمی را مهار میکند.رژیم غذایی گیاهی افکار منفی را از مغز بیرون کرده و مثبت اندیشی را جایگزین میکند.ولی غذاهای گوشتی انسان را خشن کرده و احساساتی مانند خشم و شهوت را در او بر می انگیزد و افکار مسموی را ارائه میدهد.شخص گوشتخوار قادر نیست متفکری درست اندیش و آگاه باشد.ذهن انسان با تغذیه گیاهی آرام,هوشیار و درست اندیش میشود.گیاهخواری قدرت تمرکز و تصمیم گیری صحیح انسان را افزایش میدهد.همچنین این نوع تغذیه دارای نیروی حیات بیشتری نسبت به تغذیه با گوشت است.
گیاهخواری تاثیر مستقیمی بر ذهن میگذارد.با کمی دقت در زندگی دانشمندان و شعرای بزرگ متوجه میشوید که اکثر آنها از غذاهای گوشتی استفاده نمیکردند و یا مقدار کم از آن بهره میبردند.گیاهخواری موجب آرامش درونی و هماهنگی بین ذهن و جسم انسان میشود.رژیم غذایی گیاهی با ایجاد شرایط جسمانی و روانی خاص باعث آرامش,شادابی,تفکرات مثبت و رشد فرآیندهای روحی و معنوی میشود.اگر میخواهید همیشه تندرست باشید و لبانتان پرخنده باشد,شبها خواب راحتی داشته باشید و صبح با احساس شادی و نشاط از خواب بیدار شوید و از استعداد فکری خود بهره گیری بهتری داشته باشید,باید یک تغذیه گیاهی مناسب را در پیش بگیرید!

1

SIMILAR ARTICLES

عسل

0 140
پروستات

0 205

بدون نظر

Leave a Reply

یازده + یک =