صادق هدایت

صادق هدایت

0 2555
1
1
صادق هدایت

صادق هدایت در جوانی گیاه خوار شد و کتابی در فواید گیاه خواری نیز نوشت. او تا پایان عمر گیاه خوار باقی ماند. بزرگ علوی در این باره می نویسد: «یک بار دیدم که در کافه لاله زار یک نان گوشتی را که به زبان روسی بولکی می گفتند، به این قصد که لای آن شیرینی است، گاز زد و ناگهان چشم هایش سرخ شد، عرق به پیشانی اش نشست و داشت قی می کرد که دستمالی از جیبش بیرون آورد و لقمه نجویده را در آن تف کرد.»

او همیشه از خوردن گوشت امتناع می کرد و در پاسخ درخواست دوستانش مبنی بر استفاده از گوشت پاسیخ می داد: «من این لاشه ها و مردارهای رو به متلاشی شدن را نمی خورم!»

این هم چند جمله دیگر از هدایت:

* گیاه خواری اولین گامی است که به سوی راستی و درستی برداشته می شود و برای آیندگان گرانبها خواهد بود.

* انسانیت پیشرفت نخواهد کرد و آرام نخواهد گرفت و روی خوشبختی و آزادی و آشتی را نخواهد دید تا هنگامی که گوشت خوار است.

* در نتیجه گوشت خواری است که نژاد انسان فاسد شده، پاکیزگی و سادگی نخستین خود را از دست می دهد.

1

SIMILAR ARTICLES

بدون نظر

Leave a Reply

18 − سیزده =