vegans.ir
Tags Posts tagged with "خواص خرفه"

خواص خرفه

0 1432

خرفه(Portulaca) این گیاه بدون کرک ایستاده و چند ساله دارای برگ گوشتی و آبدار میوه ای کپسولی و گل های زردرنگش در اروپا و آسیا خصوصا چین و ژاپن به صورت پراکنده کاشته می شود.

به مانند سبزی خوردن ،قابل مصرف است.

مطالب تصادفی

0 1379
برای اینکه چطور گیاه خوار شویم؟ بایذ م.ارد زیر را رعایت کنیم: ابتدا سه تا پنج روز، روزه آب درمانی کنید. بدین شکل که فقط آب...

آخرین مطالب