مطالب تصادفی

0 1568
 سوال و جواب در خصوص گوشتخواری جواب ايرادات می گویند: انسان بعد از قرنها گوشتخواری به گوشت عادت کرده و گوشتخوار شده. این درست نمی باشد چرا...

آخرین مطالب

0 479

0 491