بازسازی بدن شما

بازسازی بدن شما

0 755
1
1
بازسازی بدن شما

پوست هر هفته بازسازی می شود
کبد هر ۵ ماه
جوانه چشایی ۱۰ روز
ریه ۶ هفته
روده ۲-۴ روز
مو ۳ تا ۶ سال
استخوانها ۱۰ سال
بدن شما این بازسازیها را با آنچه میخورید انجام میدهد. آنچه میخورید به شما تبدیل میشود. مراقب باشید چی میخورید..

1

SIMILAR ARTICLES

عسل

0 140
پروستات

0 205

بدون نظر

Leave a Reply

نه + ده =