دکتر مه لقا ملاح مادر محیط زیست ایران

دکتر مه لقا ملاح مادر محیط زیست ایران

0 1426
دکتر مه لقا ملاح مادر محیط زیست ایران
دکتر مه لقا ملاح مادر محیط زیست ایران
1
1
دکتر مه لقا ملاح مادر محیط زیست ایران

(۱۲۹۶ – ) فعال محیط‌زیست. فرزند خدیجه افضل وزیری و نوهٔبی‌بی‌خانم استرآبادی، بنیان‌گذار سازمان غیر دولتی زیست‌محیطی «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط‌زیست» است و از وی به عنوان «مادر محیط زیست ایران» یاد می‌شود.

دکتر مه لقا ملاح مادر محیط زیست ایران می گوید من بانویی را دیدم که روز سوم در گذشت همسرش چند درخت کاشت

و روز هفتم در گذشت او چند درخت کاشتودر سالگرد درگذشت او بیش از۱۰۰ درخت کاشتقبل از آن دو نفری درخت می کاشتند،بعد از او هم درخت کاشت،

با همه ی فرزندانش، درخت کاشت

….

من بانویی را دیدم که هرکه درخت می کارد را فرزند خود می داند

….

من بانویی را دیدم که با بریده شدن هر درخت می گرید

برای پرنده های بی خانه غصه می خورد

برای روستاهای بی مدرسه، مدرسه می سازد

برای روستا های با مدرسه کتابخانه می سازد

…..

من بانویی را دیدم که درخت را به اندازه ی سهراب درک می کند

1

SIMILAR ARTICLES

بدون نظر

Leave a Reply

15 − 3 =