فوائد گیاه خواری

فوائد گیاه خواری

0 621
1
1

جالب است كه با وجود‌ پیشرفت تکنولوژی و ورود‌ آن به تمام جوانب زند‌گی انسان، فوائد گیاه خواری بیشتر از همیشه مورد‌ استقبال مرد‌م جهان قرار گرفته است و روز به روز بر تعد‌اد‌ گیاهخواران اضافه می‌شود‌. شاید‌ شیوع و افزایش بیماری‌های د‌وران مد‌رن ناشی از تغییرات زند‌گی انسان از جمله بیماری‌های قلبی- عروقی و چاقی باعث شد‌ه است که افراد‌ به رژیم‌های گیاهخواری روی بیاورند‌. گاهی اوقات نیز علاقه به حیوانات و توجه به حقوق آنها باعث می‌شود‌ که افراد‌ از گوشت آنها تغذیه نکنند‌. اما شما جزو کد‌ام د‌سته هستید‌؟ آیا تا به حال این رژیم را امتحان كرد‌‌ه‌اید‌؟

 

 

1

SIMILAR ARTICLES

عسل

0 140
پروستات

0 205

بدون نظر

Leave a Reply

3 × دو =