آلیستر گاردنر(Alister Gardner)

آلیستر گاردنر(Alister Gardner)

0 800
1
1

آلیستر گاردنر(Alister Gardner) یک قهرمان دوی صحرانوردی و کوهستانی کانادایی موفق و وگان است. او در مورد وگان شدن خود میگوید:
“من چند مقاله از گاردین در مورد وقایع پنهان دامداری مدرن خواندم. از اینکه با خرید محصولات گوشتی قسمتی از این ماجرا بودم به شدت ناراحت شدم. بنابراین به همسرم گفتم ما بعد از این فقط از دامداران محلی که به روش سنّتی دامداری میکنند گوشت میخریم. بعد از آن مقالۀ مربوط به کشتارگاهها را خواندم و این مرا میخکوب کرد. هیچ وقت به این قضیه فکر نکرده بودم. همین که به خانه رسیدم گفتم من دیگر گوشت نمیخورم. تمام اینها در یک هفته اتفاق افتاد. بعد از آن (با فرض آنکه محصولات حیوانی که به روش سنّتی تولید میشوند انسانیتر هستند) تخم مرغ را از دامداریهای محلی همسایه خریدم و همچنین، پنیر ارگانیک خریدم ولی بعد از دو سال متوجه شدم که دارم خودم را گول میزنم و به مصرف محصولات حیوانی کاملاً پایان دادم و هرگز به عقب نگاه نکردم.”


مانند تمام ورزشکاران وگان دیگر، آلیستر گاردنر معتقد است تغذیۀ وگان او تاثیر مثبت در عملکرد ورزشی او گذاشته است. او میگوید:
“وگان شدن باعث شده که من با بدن خود هماهنگتر باشم. ۵ یا ۱۰ سال پیش من به وگان شدن یا حتی گیاهخوار شدن فکر هم نمیکردم. امروز از اینکه میبینم هنوز گوشتخواری وجود دارد غمگین میشوم. من به هر کسی که سعی میکند وگان، گیاهخوار یا شبه گیاهخوار شود سفارش میکنم که تردید نکند. آنلاین میتوانید منابع و دستورهای آشپزی زیادی پیدا کنید. حتماً نباید یک باره تغییر کرد ولی امتحان کردن یک دستور غذای جدید در هر هفته خودش یک شروع است. خیلی طول نمیکشد که آدم تفاوت را حس میکند. هر چه خودتان آشپزی کنید بهتر است.”

1

SIMILAR ARTICLES

بدون نظر

Leave a Reply

17 + بیست =