دلیل شماره ۲ برای گیاهخواری

دلیل شماره ۲ برای گیاهخواری

0 1111
دلیل شماره 2 برای گیاهخواری
دلیل شماره 2 برای گیاهخواری
1
1
۲

هنگامیکه قانون آب پاکیزه در سال ۱۹۷۲ لازم الاجرا شد دولت، صنایع کشاورزی و دامپروری را از آن مستثنی کرد! به نتیجه آن کیلومترها رودخانه به واسطه امور دامپروری آلوده شد و امروزه صنایع حمایت شده پرورش چهارپایان اهلی که تولید چندین میلیارد فضولات در سال می باشند از رعایت این قانون امتناع می ورزند.

در سال ۲۰۰۳ دولت دو گزارش منتشر کرد، نخستین گزارش مبنی بر این بود که تنها یک چهارم از برگترین گاوداریهای شیر باقیمانده فضولات را جهت کاهش یافتن میزان مسمومیت آنها در محلهای مناسب دفع می کنند و گزارش دوم نشان می دهد که سیستمهای کامپیوتری جهت بررسی نقاط ضعف سستم های مدیریت مواد دفعی این مراکز بسیار ضعیف عمل می کنند. نتیجه آنکه میلیون ها تن از مواد زائد به آبراهه ها وارد می شوند و دولت از کنترل آنها عاجز است.

1

SIMILAR ARTICLES

اسرار گیاه خواری

0 214

بدون نظر

Leave a Reply

یک + 2 =