مضرات گوشت

مضرات گوشت

1 1512
1
1

در میان چیزهائیکه در زندگی روزمره بدان مشغولیم بعد از تنفس، خوردن از همه مهمتر است. مقاومت انسان در گرسنگی تا این حد است که دیده شده تا چند هفته هم می توان بدون غذا زنده ماند، ولی بدون آب تا چند روز و بدون اکسیژن تا چند دقیقه بیشتر نمی توان زندگی کرد .
ما در زمانی زیست می کنیم که دنیای طب در کار خود متحیر مانده است. از ازدیاد ناسلامتی و امراض بیشماری که موجودیت ما را به قهقرا می برد، سیل داروها، واکسنها، اعمال جراحی و از جلوگیری گسترش بیماریها عاجز مانده ایم. و امراضی که مستقیم با تغذیه مربوط هستند دائما رو به ازدیاد است .
احساس ما بر این است که باید روی اثر خوراکیها بر بدن توجه عاجلی افکنده شود. گذشته از تاثیر زیان آور زندگی غیر طبیعی در شهرهای پر از دود و نشستن تمامی روز در سر میزهای اداری و نظائر آن سلامتی ما به چیزهائی که می خوریم و می آشامیم نیز بستگی دارد .
بدن انسان ابزار بسیار حساسی است و مثل همه دستگاه های مکانیکی که وظائف خود را انجام می دهد احتیاج به نیرو دارد. نیرویی که آنرا بکار بیاندازد. انسان و حیوانات انرژی خود را بیشتر از مواد قندی و نشاسته ای و چربیها بدست می آورند. خود ساختمان بدن توسط اعمال دگرگون کننده ای ( که د رآنها فلزات، ویتامینها و پروتئینها نقش مهمی بازی می کنند) نگهداری می شود .
اگر یکی از این پایه ها که جزء احتیاجات دائم بدن است برای مدت مدیدی بدن از دسترسی بدان محروم ماند گرفتار امراض ناشی از کمبودی می گردد و نتیجه اش کمتر از قاعده کار کردن اعضائی می گردد که نابودی و مرگ آن عضو را در بر دارد. کمبود کلسیم به ساختمان استخوان، دندان و غیره ضرر می زند. بهبودی بیشتر حالات فقط با تغذیه موادی که دارای شبه فلزات و ویتامینهایی که انسان کمبود آنرا دارد میسر است. بدن می تواند بدون آنکه غذا به آن برسد مدتی بخوبی کار کند چون از ذخایر انباشته استفاده می کند مثل وقتیکه برای انجام فعالیتهای دگرگونی شیمیائی از کلسیمی که در دندانها و استخوانها ذخیره شده است استفاده می کند ولی باید دانست که این غارتی است که روی ذخیره آنها انجام می گیرد. ذخایر دیر یا زود انتها می پذیرد. عمل سیر قهقرائی شروع می شود. معالجه مشکل می گردد. و ما ناگهان خود را در بیمارستان می یابیم. در حالی که یک قسمت از مکانیسم بدن ما از کار افتاده است .
از طرفی اگر روی مواد غذایی و مخصوصاً موادی که دستگاه گوارش انسانی برای مواجه با آن ساخته نشده زیاده روی شود و اینعمل ادامه یابد روی اعضای دفع کننده فشار خواهد آمد. چون تمام مواد زائد باید به یک طریق دفع شوند، مثلا از طریق روده، کلیه، مثانه، غدد تعرقی و ریه ها .

با وجود اینکه دستگاه های گوارشی و دفعی ما مقاومت زیادی دارند باز هم مقاومت آنها حدی دارد که بعد از آن حد دیگر نمی تواند بخوبی کار کند. در اینجاست که جریان خون که خودش دستگاه نقاله ایست و عناصر را بجای لازم منتقل می سازد و مواد فاسد شده زائد را جمع می کند، وقتی از مواد سمی زیادتر از حد گنجایش خود اشباع شد حالت قلیائی خود را از دست می دهد و دیگر قادر نیست وظائف خود را بخوبی انجام دهد. پس ناچار از زیر بار شانه خالی می کند یعنی مواد شیمیائی را در قسمتهای مختلف بدن جا می گذارد تا منتظر فرصتی برای متفرق ساختن آن باشد. بهمین علت است که وقتی معده را از غذا تهی نگه می دارند مثل ایام روزه، خون شروع به پاک کردن سموم و کثافات ته نشین شده می نماید. درمان طبیعی روی این حقیقت ساده بنا شه است. مثلا سبب رماتیسم رسوب بلورهای اسید اوریک در مفاصل و بافتهای نرم است. وقتی که مجاری معمولی دفع مافوق طاقت خود کار کرده و گرفته شود اعضای دیگر برای انجام این عمل بکار گرفته می شوند. و این عمل هر چند که از طرفی سبب آسودگی داخلی می شود ولی ایجاد ناراحتیهای دیگری می نماید. پرده های مخاطی که در حقیقت ادامه پوست بیرونی بطرف داخلی هستند بوسیله زیاده روی در دفع مواد بلغمی که ما نام آنرا سرماخوردگی می گذاریم کمک می کنند و تحریک باکتریهای وارد شده همان اثر رادر پرده های ضعیف شده دارد. از خود پوست هم بغیر از منافذ تعرق کارهای دیگری انجام می گیرد مثل جوشها و لکه ها و به اصطلاح امراض جلدی که در دفع چرکها و اضافه مواد بلغمی کمک می کند. خلاصه آنکه بسیاری از علائم امراض محصول نهائی عدم توازن داخلی است که علت آن زیادی یا کمبود مواد معینی در بدن است
دکتر دوکلاس لاتو طبیب امراض زنانه و داخلی در این موضوع تاکید نموده می گوید: « خیلی کم اشخاص درک می نمایند که علت اصلی امراض در تغذیه ناقص است. و خیلی از پزشکان هم خودشان قادر به درک این مطلب نیستند. بیشتر اشخاص وقتی به اثر غذاها ایمان می آورند که اثر آن مثل الکل یا پرخوریهای ایام عید آنی و زود اثر باشد. اطبه متوجه شده اند که اگر بیماری از کمبود آهن دچار کمخونی و از کمبود ویتامین « د» دچار نرمی استخوان و از کمبود ویتامین « س » دچار اسکوربوت شده تقصیر نحوه تغذیه است و او را با تعویض غذا براحتی مداوا می کنند. اما اگر بیمار دارای ذات الریه، درد قلب، ورم مفاصل، آسم، سرطان یا امراض زیاد دیگری شد تشخیص نمی دهند که علت اصلی در تغذیه ناقص باشد .
حال برویم بر سر مشاهده تغیرات و دگرگونیهائی که روی موجودیت انسان واقع خواهد شد: چناچنه او موقعیت خود را از میوه خواری و تغذیه طبیعی به جهان همه چیز خواری تغیر دهد.

۱ – نوع رستنی میکروبهای گیاهی تغیر خواهد یافت و قسمت عمده آن از نوع میکروبهای گندنده تشکیل خواهد شد. ولی روده دراز که برای چنین تغذیه ای شایستگی ندارد تغیر نیافته همچنان باقی خواهد ماند. حتی قسمت عمده غذای یک گوشتخوار از مواد نباتی تشکیل می شود که برای تجزیه و دگرگونی خود به نوع مخصوصی از میکروبها احتیاج دارد. و به این علت کشش مخصوص در جهاز هضم ایجاد گشته و جریان خون مجبور می گردد که مقدار بیشتری از انرژی خود را برای برطرف کردن عناصر غیر طبیعی بکار اندازد. و به این علت مجبور است در وظائف دیگر خود قصور ورزد. چون مقدار زیادی از مواد سمی که امکان داشت بوسیله روده کوتاه در مدت کمی دفع گردد زمان بیشتری در روده ها مانده و همراه با مواد غذائی جذب می گردد.

۲ – در روده های یک حیوان گیاهخوار در اثر فعل و انفعالات جهاز هضم مقدار زیادی ویتامین (B12) درست می شود که فقط کمی از این ویتامین را در غذاهای گیاهی می توان یافت. و تنها مقدار کمی از سموم گوشتی قادر است از توسعه طبیعی ویتامین ( B12) جلوگیری نماید. پس در حقیقت بایست مقدار زیادی گوشت خورد مخصوصاً جگر را که دارای ویتامین است تا کمبود ویتامین ( B12) که یکی از عوامل کم خونی است جبران گردد. و بهمین علت است که این مرض در میان اشخاصی که کم گوشت می خورند رایج تر است .

۳ – پس هر چند که مقدار پروتئین دست دوم از گوشت بدست می آید ( مهمترین عنصر غذائی در گوشت) ولی آنهم توام با مواد دیگری است که به هیچ وجه مغذی بشمار نمی آید.
الف – وقتی حیوانی را می کشید مقداری از سمها در جریان خون او باقیست که جریان خون حیوان مشغول دفع آن بوده و وقتی انسان از این گوشت تغذیه می کند این سموم را می خورد و به این وسیله به سازمان بدن خودمان مقداری کار اضافی میدهیم که دفع مواد ناخواسته حیوان دیگری بوده است. در ضمن وقتیکه حیوان را می کشند در حین کشتار مقداری سم از ترس وارد جریان خون او می گردد. ( این یک عمل طبیعی است که بدن موجودات برای محافظت خود نشان می دهند) و بهمین علت است که مردم از شوک و ناراحتیها دچار غش می گردند.
ب- در همان حینی که حیوان در حال مرگ است گندیدگی در جسد شروع می شود. از هم پاشیدگی بدن یک جریان طبیعی است و تشابه بیشتری به زمین جنگل دارد تا با دستگاه گوارش انسان. چون میکروبهائی در آن در حال رشد هستند که می توانند هر ۱۵ دقیقه در حرارت بدن زاد و ولد نمایند و تنها وسیله جلوگیری از زاد و ولد آنها تبرد است. بیش از ۹۰% تمام موارد شناخته شده مسمومیتهای غذائی بوسیله این میکروبهای گنداننده ایجاد می شوند. و این نشان می دهد که مقاومت مبارزه ما با میکروبهای حمله ور حدودی دارد. می توان گفت که پختن میکروبها را می کشد. ولی اجساد آنها کاملا سمی هستند و میکروبهایی که روی گوشت پخته شده توسعه می یابد کشنده می باشند.

۴ حیوانات اهلی دارای امراض بسیار زیادی هستند مانند امراض مسری سقط جنین آور، تب خوک، امراض دهان، التهاب پستان و سرطان که علت آن بطور کلی زندگی غیر طبیعی و تغذیه اجباری و سوء استفاده از اعمال جنسی و زاد و ولد عجولانه است. کشف امراض زیادی مانند سرطان و سل روی لاشه ها خیلی مشکل است مگر اینکه آزمایش دقیق پس از کشتار بعمل بیاید که آن هم کمتر انجام می گیرد. و می توان گفت ۶۰% اجساد کشته غیر قابل مصرف برای تغذیه انسانی تشخیص داده می شود. و بافتهای مریض و ویروسهایی که به همراه آن است همراه غذا وارد معده می شود .

۵ شدت و ازدیاد چربیهای حیوانی در روده ها مانع از جذب کلسیم می شود و با وجود اینکه کلسیم در خیلی از غذاها وجود دارد عموم مردم از کمبود کلسیم رنج می برند. ( یکی از دلایل مهم خرابی دندان همین کمبود کلسیوم است.)

۶ چربی حیوانی دارای کلسترل می باشد که یکی از مسببین بیماری « تصلب شرایین » که یکی از بیماریهای قلبی است که رو به ازدیاد است. مثلا درد شریانها مربوط به آن می باشد .
واضح است که ما فکر می کنیم گوشت منبع خوبی برای پروتئین نمی باشد. سالهای درازی تصور می شد که پروتئین درجه یک، یکی از عناصر اصلی غذایی است که فقط از گوشت بدست می آید. ولی در سال ۱۹۵۵ مجله مخصوص داروشناسی به این عقیده خاتمه داد.
اصطلاحات پروتئین درجه اول و پرتئین درجه دوم در حین جنگ جهانی اول بوجود آمد و پایه آنها بر تجربه ناکامل پروتئین خالص و آزمایشات نارسا بر موشهای بزرگ پایه گذاری شده بود. این اصطلاحات حالا بی معنی شده اند و باید بدور ریخته شوند. چون پروتئینها معمولا در روده ها درست نمی شوند بلکه بوسیله خوردن غذاها بدست می آیند. منبع اصلی آن در جهان نباتات است. حیوانات قوی بنیه ای که مقاومت و هیکل بزرگ دارند احتیاجات خود را از این چشمه کسب می کنند. بدون اینکه از مضراتیکه از خوردن گوشت ایجاد شود متضرر شوند.
پس هر چند علل دیگری هم برای بیمار شدن وجود دارد مانند ناراحتیهای عصبی و روانی ولی گوشتخواری مؤثرترین منبع عوامل ناخوشی ها است. از اینکه بیشتر مردم جهان کوشش کرده اند همه چیز خوار باشند دلیلی نیست و نمی رساند که سلامتی خود را نگهداشته و مفت بدر رفته اند.

1

SIMILAR ARTICLES

عسل

0 140
پروستات

0 205

یک نظر

Leave a Reply

هفت + نه =