با انتخاب رژیم غذایی گیاهی از بروز و پیشرفت سرطان پستان جلوگیری...

با انتخاب رژیم غذایی گیاهی از بروز و پیشرفت سرطان پستان جلوگیری کنید.

0 581
1
1
با انتخاب رژیم غذایی گیاهی از بروز و پیشرفت سرطان پستان جلوگیری کنید.

جدیدترین تحقیق درباره سرطان پستان که بر روی ۱۶۴ هزار زن در سراسر جهان و از سوی موسسه تحقیقات سرطان
انجام گرفته است نشان داد رژیم غذایی گیاهی ، ورزش و فعالیت بدنی همراه با کنترل نرمال وزن بهترین راه کاهش و جلوگیری از سرطان پستان می باشد.
آلیس بنتنر مدیر تحقیقات می گوید:
ما میدانیم که دلایل بسیاری برای خانم ها وجود دارد تا رژیم غذایی گیاهی همراه با فعالیت بدنی داشته باشند مهمترین آنها جلوگیری از سرطان پستان و افزایش سلامت عمومی می باشد.

1

SIMILAR ARTICLES

عسل

0 140
پروستات

0 205

بدون نظر

Leave a Reply

1 + پانزده =